Mệnh đề nào sau đây sai?              

A.

Hàm số img1 đồng biến trên img2.

B.

Hàm số img1 nghịch biến trên img2.

C.

 Hàm số img1 nghịch biến trên img2.

D.

Hàm số img1 đồng biến trên từng khoảng xác định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

- Phương pháp: Hàm số img1 Dựa vào tính đơn điệu của hàm số ta có: + img2 thì f là hằng số trên (a;b). + img3 thì f là đồng biến trên (a;b). + img4 thì f là nghịch số trên (a;b). - Cách giải: Đáp án A:img5 , tập xác định D = R. img6 hàm số đồng biến trên R Đáp án B: img7 img8  img9 =>y’ chyển dấu từ - sang + khi đi qua x = 0 => hàm số nghịch biến trên img10 Đáp án C: img11, tập xác định D = R img12 hàm số nghịch biến trên R Đáp án D: img13, tập xác định img14 img15hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. =>sai    

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...