Mĩ từng bước can thiệp vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương từ khi nào?

A.

Từ tháng 5 - 1949.

B.

Từ tháng 2 - 1950.

C.

Từ tháng 7 - 1950.

D.

Từ tháng 12 - 1950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ tháng 5 - 1949.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.