Miền Bắc hoàn thành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển mạnh khi nào

A.

giữa năm 75

B.

đầu năm 1976

C.

giữa năm 1976

D.

cuối năm 1976

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

giữa năm 1976

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...