Miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế trong thời gian nào

A.

1954-1957

B.

1954-1958

C.

1955-1958

D.

1955-1960

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1954-1957

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.