Miền giá trị của hàm số img1

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Do img1 nên hàm số img2 xác định với mọi img3 Gọi img4 là giá trị tùy ý, ta có phương trình: img5  img6  + Nếu img7 thì phương trình img8trở thành: img9. Vậy phương trình img10có nghiệm img11. + Nếu img12 thì phương trình img13là phương trình bậc hai, nên nó có nghiệm khi và chỉ khi img14  img15  img16. Vậy phương trình img17có nghiệm img18. + Kết hợp img19 thì phương trình img20có nghiệm img21. Vậy: Miền giá trị của hàm số img22img23.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...