Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì

A.

Gồm hai phần: vỏ và trụ giữ

B.

Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất

C.

Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan

D.

Có ruột chứa chất dự trữ

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:- Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.