Mô đun của số phức img1 là  

A.

4

B.

7

C.

3

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.