Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?

A.

A. Mức oxi hóa đặc trưng +3

B.

B. Cấu hình electron [Ne]3s23p1.

C.

C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện

D.

D. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

ZAl = 13. Cấu hình của Al là [Ne]3s23p1 → B đúng

Al thuộc ô thứ 13, chu kì 3 nhóm IIIA → D sai

Nhôm dễ nhường 3 electron hóa trị ở lớp ngoài cùng nên có số oxi hóa +3 trong các hợp chất → A đúng

Nhôm có mạng tinh thể lập phương tâm diên → C đúng    

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...