Mô tả nào sau đây là đúng về động mạch:

A.

Động mạch mang máu từ tim đi

B.

Động mạch chứa máu oxi hóa

C.

Động mạch có van        

D.

Động mạch có thành mỏng hơn so với tĩnh mạch

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

B sai vì máu ở động mạch phổi nghèo O2 .

C sai vì động mạch không có van (tĩnh mạch mới có van).

D sai vì thành động mạch dày hơn tĩnh mạch.

Vậy đáp án là A          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...