Mỗi đỉnh của bát diện đều là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh?

A.

3.

B.

5.

C.

8.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có hình vẽ hình bát diện đều như sau: 3 .

Vậy đáp án đúng là: D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...