Mỗi hecta đất trồng cần 60kg nitơ. Tìm khối lượng urê cần dùng để bón cho 10 hecta đất

A.

2800 kg

B.

1584,6 kg

C.

1285,7 kg

D.

Số khác

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CO(NH2)2   N2 60                       28    (kg) 1285,7        600     (kg)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.