Mỗi nuclêôtit của ADN gồm có các thành phần

A.

bazơ nitơ, đường đêôxiribôzơ, axit photphorit.

B.

bazơ nitơ, đường ribôzơ, axit photphorit.

C.

đường đêôxiribôzơ, axit photphorit.

D.

bazơ nitơ, axit photphorit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bazơ nitơ, đường đêôxiribôzơ, axit photphorit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.