Môi trường không khí ,đất ,nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc , ion kim loại nặng và các hóa chất .Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường ?

A.

Có hệ thống xử lý chất thải trước khi xả ra hệ thống không khí sông ,hồ ,biển .

B.

Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả.

C.

Thay đổi công nghệ xử lý ,sử dụng nhiên liệu sạch.

D.

Xả chất thải trực tiếp ra không khí , sông và biển lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xả chất thải trực tiếp ra không khí , sông và biển lớn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.