Moocgan đã sử dụng phép lai để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết là:

A.

lai phân tích.

B.

lai thuận nghịch.

C.

lai thuận nghịch và lai phân tích.

D.

lai tương đương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

lai thuận nghịch và lai phân tích.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...