Một âm có tần số xác định truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ lần lượt là v1, v2, v3. Nhận định nào sau đây là đúng:

A.

 img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Vận tốc truyền âm giảm dần theo thứ tự rắn, lỏng và khí img1   

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...