Một ban đại diện gồm img1 người được thành lập từ img2 người có tên sau đây: Lan, Mai, Minh, Thu, Miên, An, Hà, Thanh, Mơ, Nga. Tính xác suất để ít nhất ba người trong ban đại diện có tên bắt đầu bằng chữ M.

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Gọi img2 là biến cố “Có ít nhất ba người trong ban đại diện có tên bắt đầu bằng chữ M”. Trường hợp 1. Trong năm người được chọn có img3 người có tên bắt đầu bằng chữ M. Số cách chọn là img4. Trường hợp 2. Trong năm người được chọn có img5 người có tên bắt đầu bằng chữ M. Số cách chọn là img6. Vậy img7. Vậy xác suất để ít nhất ba người trong ban đại diện có tên bắt đầu bằng chữ M là img8.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.