Một bản điện môi nằm giữa 2 bản song song của một tụ điện. P là một điểm trong điện môi và Q là một điểm trong chân không giữa hai bản tụ. Bỏ qua hiệu ứng bờ, điện trường tại P khi tụ tích điện 

              

A.

vẫn bằng tại Q.

B.

bằng về độ lớn nhưng ngược hướng với điện trường tại Q.

C.

bé hơn tại Q.

D.

lớn hơn tại Q.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bé hơn tại Q.

Điện trường trong điện môi giảm đi ε lần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.