Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở cuộn dây bàn là này như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi ?

A.

Tăng gấp đôi.

B.

Tăng gấp bốn

C.

Giảm hai lần.

D.

Giảm bốn lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Theo đề bài: img1 img2img3   .

Chọn đáp án D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.