Một bình đựng 5 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ, 3 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả. Xác suất để 3 quả khác màu bằng:                         

A.

A. 3/5

B.

B. 3/7

C.

C. 3/11

D.

D. 3/14

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

Không gian mẫu: img1. Số cách chọn 3 quả khác màu là: img2 Khi đó xác suất cần tìm là: img3.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...