Một bình đựng nước dạng hình nón (không có nắp đáy), đựng đầy nước. Biết rằng chiều cao của bình gấp img1 lần bán kính đáy của nó. Người ta thả vào bình đó một khối trụ và đo được thể tích nước trào ra ngoài là img2. Biết rằng một mặt của khối trụ nằm trên mặt đáy của hình nón và khối trụ có chiều cao bằng đường kính đáy của hình nón (như hình vẽ dưới).Tính bán kính đáy img3 của bình nước.           img4     

A.

img1                        

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi img1 lần lượt là chiều cao của khối nón và khối trụ. img2 lần lượt là bán kính của khối nón và khối trụ.

Theo đề ta có: img3 

Xét tam giác img4 ta có: img5  img6.

Ta lại có: img7 

img8 

Vậy đáp án đúng là: C.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.