Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước sóng là 0,75µm, khi truyền trong thủy tinh có bước sóng là λ. Biết chiết suất của thủy tinh đồi với bức xạ này là 1,5. Giá trị của λ là

A.

500nm

B.

750 nm

C.

400 nm

D.

850 nm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:λ=c/n = 750/1.5 = 500 nm

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.