Một cái xô hình nón cụt có kí hiệu như hình vẽ với số liệu:AC = 9; AB = 21.Tính diện tích toàn phần của cái xô.       img1

A.

 img1 .

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các giao điểm ta lấy như trên hình vẽ. Áp dùng định lý Ta-lét ta có img1 img2img3 img4 .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.