Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời img1 phụ thuộc vào thời gian img2 theo hàm số img3. Trong khoảng thời gian img4 đến img5 chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1 Trong khoảng thời gian img2 đến img3 chất điểm đạt vận tốc lớn nhất bằng img4 khi img5.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.