Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 60 cm/s và gia tốc cực đại là 2π m/s2. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu (t = 0) chất điểm có vận tốc 30 cm/s và thế năng đang tăng. Chất điểm có gia tốc bằng π m/s2 lần đầu tiên ở thời điểm:

A.

0,35 s.

B.

0,15 s.

C.

0,10 s.

D.

0,25 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

ta có img1 img2  ta có img3 Thời điểm ban đầu chất điểm có vận tốc 30 cm/s và thế năng đang tăng, tức là vật đang đi về biên dương, tức là gia tốc cũng tiến về độ lớn cực đại (biên âm của gia tốc). Sử dụng đường tròn img4 Góc mà vecto img5 quét được là: img6 => img7  

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.