Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = Acos(5π + ). Véctơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu t = 0)sau đây?

A.

0,0(s) < t < 0,1(s).

B.

0,1(s) < t < 0,2(s).

C.

0,3(s) < t < 0,4(s).

D.

0,2(s) < t < 0,3(s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,1(s) < t < 0,2(s).

Ta có: v = −5πAsin5πt + ; a = −25π2Acos5πt + .

 

Theo bài ra:

           

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.