Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 2 s và biên độ 10 cm. Tại thời điểm t lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn F = 0,148  N và động lượng của vật lúc đó là p = 0,0628  kg.m/s. Khối lượng của vật là ?         

A.

150 g.

B.

250 g.

C.

50 g.

D.

100 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có img1 img2   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.