Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox có phương trình dao động x = 3cos(12πt + π)(cm). Tốc độ trung bình cực đại của chất điểm trên trong thời gian img1s bằng:

A.

187,1 cm/s.

B.

108 cm/s.

C.

 216 cm/s.

D.

 54 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1  img2cm/s  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...