Một chất khi thủy phân trong môi trường, đun nóng không tạo ra glucozo. Chất đó là

A.

tinh bột

B.

protit

C.

saccarozo

D.

xenlulozo

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...