Một chất (X) công thức phân tử C4H8O (X) làm mất màu nước brom, tác dụng với natri. Sản phẩm oxi hóa (X) bởi CuO không có khả năng tráng gương (X) là:

A.

3-metyl butanol-1.

B.

3-metyl butanol-2.

C.

2-metyl propenol.

D.

3-metyl butanol-1; 3-metyl butanol-2 hoặc 2-metyl propenol đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3-metyl butanol-1; 3-metyl butanol-2 hoặc 2-metyl propenol đều sai.

X

CTCT của X: .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.