Một chất Y có tính chất sau:

- Không màu, rất độc.

- Cháy trong không khí với ngọn lửa xanh và sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.

Y có thể là:

A.

CO2.

B.

Cl2.

C.

H2.

D.

CO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CO.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.