Một chiếc thùng đựng nước có hình của một khối lập phương chứa đầy nước . Đặt vào trong thùng đó một khối có dạng nón sao cho đỉnh trùng với tâm một mặt của lập phương, đáy khối nón tiếp xúc với các cạnh của mặt đối diện. Tính tỉ số thể tích của lượng nước trào ra ngoài và lượng nước còn lại ở trong thùng. Capture        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Coi khối lập phương có cạnh 1. Thể tích khối lập phường là V = 1 Từ giả thiết ta suy ra khối nón có chiều cao , bán kính h = 1 đáy img1  Thể tích lượng nước trào ra ngoài là thể tích V1 của khối nón. Ta có:img2  Thể tích lượng nước còn lại trong thùng là:img3  Do đó:img4   

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.