Một chuồng có 3 con thỏ trắng và 4 con thỏ nâu. Người ta bắt ngẫu nhiên lần lượt từng con ra khỏi chuồng cho đến khi nào bắt được cả 3 con thỏ trắng mới thôi. Xác suất để cần phải bắt đến ít nhất 5 con thỏ là

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Xét biến cố đối img1bắt được 3 thỏ trắng trong 3 hoặc 4 lầnimg2. = TH1) Bắt được 3 con thỏ trắng trong 3 lần đầu: Ta có img3img4 Suy ra img5 = TH2) Bắt được 3 con thỏ trắng trong 4 lần đầu: img6 lần 4 bắt được con trắng; lần 1, 2 và 3 bắt được 2 con trắng và 1 con nâu.     Ta có img7img8 Suy ra img9 Suy ra img10 Chọn D. Cách 2. Ta mô tả không gian của biến cố img11 như sau img12  Suy ra img13  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.