Một chuyển động xác định bởi phương trình img1. Trong đó img2 được tính bằng giây, img3 được tính bằng mét. Khẳng định nào sau đây đúng?  

A.

Vận tốc của chuyển động bằng img1khi img2 hoặc img3

B.

Gia tốc của chuyển động tại thời điểm img1 là 12

C.

Gia tốc của chuyển động bằng img1 khi img2.

D.

Vận tốc của chuyển động tại thời điểm img1 là img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Vận tốc của chuyển động tại thời điểm img1 có phương trình là img2 Gia tốc của chuyển động tại thời điểm img3 có phương trình là img4 Tại thời điểm img5 ta có img6

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.