Một cốc nước có dạng hình trụ đựng nước chiều cao 12 cm, đường kính đáy 4cm, lượng nước trong cốc cao 10cm. Thả vào cốc nước 4 viên bi có cùng đường kính 2cm. Hỏi nước dâng cao cách mép cốc bao nhiêu cen-ti-mét? (Làm tròn sau dấu phẩy 2 chữ số thập phân).         

A.

0,25 cm.

B.

0,67 cm.

C.

0,75 cm.        

D.

0,33 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: thể tích hình trụ: img1 (r là bán kính đáy, h là chiều cao)

Thể tích hình cầu: img2 (r là bán kính hình câu)

Cách giải: vì lượng nước trong cốc cao 10 cm nên thể tích của nước đựng trong cốc là:

img3 img4 

Vì khi nước đang lên thì bi trong lòng nước và nước vẫn có hình trụ nên chiều cao của khối nước có cả bi là :

img5  img6 nước cách cốc img7   .

Vậy đáp án đúng là: B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.