Một con lắc có khối lượng m = 0,5 (g), chu kì T = . Biết rằng khi t = 0 con lắc ở vị trí biên độ góc α0 (có cosα0 = 0,99). Phương trình dao động ở vị trí biên của con lắc là:

A.

α = 0,14cos5t (rad).

B.

α = 1,4cos5t (rad).

C.

α = 0,14cos(5t − ) (rad).

D.

α = 0,14cos(5t + ) (rad).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

α = 0,14cos(5t ) (rad).

Các em click vào Lý thuyết về con lắc đơn để xem lại tóm tắt kiến thức các công thức phần bài tập về con lắc đơn 

Phương trình dao động có dạng: α = α0cos(ωt + φ).

(trong đó: ω = = 5 rad/s). Vì: cosα0 = 1 – 2sin2() = 0,99

1 – 2.()2 = 0,99 α0 = 0,14 (rad).

Từ điều kiện ban đầu: t = 0, α = α0 và v = 0.

t = 0α = α0α0cosφ = α0φ = 0t = 0α = α0α0cosφ = α0φ = 0 t = 0; α = α0α0cosφ = α0 cosφ =1φ=π

Vậy phương trình dao động là: α = 0,14cos(5t ) (rad).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...