Một con lắc đơn có chiều dài 1m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Ở thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc α = 0,09 rad rồi thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi sức cản, lấy g = π2 = 10 m/s2. Vật m cách mặt đất một khoảng đủ lớn. Tốc độ của vật nặng ở thời điểm t = 0,55s kể từ khi thả vật có giá trị xấp xỉ bằng:  

A.

5,507 m/s.

B.

 0,575 m/s.

C.

5,41 m/s.

D.

0,282 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:   -Chu kìimg1.

-Tốc độ khi vật đi qua vị trí cân bằng: img2 .

-Khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng sợi dây bị đứt thì vật sẽ chuyển động ném ngang .

-Tại thời điểm bất kì trên quỹ đạo vận tốc v được xác định: img3 (1).

+Theo phương OxVật chuyển động thẳng đều: img4 .

+Theo phương Oy vật rơi tự do img5 (do thời gian tính từ lúc thả vật nên: img6 img7 

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...