Một con lắc đơn có dao động điều hòa với tần số góc ω và biên độ dài s0. Khi vật có li độ 4 cm thì vận tốc của nó là –12 cm/s và khi vật có li độ –4 cm thì vận tốc của nó là 12 cm/s. Tần số góc và biên độ dài của con lắc là:

A.

ω = 5 (rad/s); s0 = 8 (cm).

B.

ω = 2 (rad/s); s0 = 7 (cm).

C.

ω = 3 (rad/s); s0 = 8 (cm).

D.

ω = 4 (rad/s); s0 = 10 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ω = 3 (rad/s); s0 = 8 (cm).

- Công thức liên hệ giữa li độ dài, biên độ dài và vận tốc của con lắc đơn là

.

Khi vật có li độ 4 cm thì vận tốc của nó là -12 cm/s, thay vào công thức trên ta được:

  .          (1)

Khi vật có li độ -4 cm thì vận tốc của nó là 12 cm/s, thay vào công thức trên ta được .      (2)

Giải phương trình (1) và (2), ta được: ω = 3 (rad/s); s0 = 8 (cm). 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.