Một con lắc đơn dài l = 200 (cm) dao động tại nơi có g = 9,8 (m/s2). Số dao động mà con lắc này thực hiện được trong 5 phút là:

A.

n = 2,6.

B.

n = 22,6.

C.

n = 23,4.

D.

n = 105,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- Áp dụng công thức: f=12π.gl

  Áp dụng công thức: f = ntn = f.t

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.