Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ góc 90tại nơi có gia tốc trọng trường g. Vật nhỏ của con lắc có trọng lượng P. Bắt đầu từ thời điểm con lắc đang đi qua vị trí cân bằng thì nó chịu thêm tác dụng của ngoại lực F có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và có độ lớn F = 8P. Sau thời điểm đó con lắc sẽ:

A.

Dao động điều hòa với biên độ góc 30.

B.

Dao động điều hòa với biên độ góc 90.

C.

Dao động điều hòa với chu kỳ 4T .       

D.

Dao động điều hòa với chu kỳ 3T.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Khi chịu thêm lực F cùng hướng trọng lực và F = 8P thì gia tốc trọng trường biểu kiến g’ = g + 8g = 9g + Khi qua VTCB ban đầu con lắc có vận tốc img1  + Gọi biên độ dao động lúc sau là img2  ta có Thay vào ta được img3 = 30  

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.