Một con lắc đơn dao động điều hòa. Nếu tăng khối lượng của quả nặng hai lần giữ nguyên biên độ và vị trí, môi trường dao động thì so với khi chưa tăng khối lượng.

A.

Chu kì giảm 2 lần, cơ năng không đổi.

B.

Chu kì tăng 2 lần, cơ năng tăng 2 lần.

C.

Chu kì không đổi, cơ năng tăng 2 lần.

D.

Chu kì và cơ năng của con lắc có giá trị không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Chu kì con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng → T không đổi + Năng lượng E tỉ lệ với m → E tăng 2 lần khi m tăng 2 lần.  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.