Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường img1 với phương trình của li độ dài img2, t tính bằng s. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng dây và trọng lượng bằng:           

A.

1,01.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...