Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì dao động T = 2 s trên quỹ đạo dài 24 cm. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ góc α0 có giá trị bằng:

A.

0,1 (rad).

B.

0,12 (rad).

C.

0,24 (rad).

D.

0,2 (rad).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,12 (rad).

Ta có T =  (rad/s). Mặt khác T =  = 1 (m).

- Theo đầu bài quỹ đạo dài của con lắc là 24 cm, suy ra biên độ dài của con lắc so = 12 cm. Áp dụng công thức: α0 = = 0,12 (rad).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.