Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2,52s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 3,15s. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là ?        

A.

2,96s.       

B.

2,84s.

C.

2,61s.        

D.

2,78s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Thang máy đi lên nhanh dần đều: g1=g+a Thang máy đi lên chậm dần đều g2=g – a Theo bài ra ta có: img1    .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.