Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động với chu kỳ 3(s) thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 9cm). Thời gian để hòn bi đi được 2 (cm) kể từ VTCB là:

A.

1,5 s.

B.

 0,25 s.

C.

 0,5 s.

D.

 0,75 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Thời gian tương ứng img1

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.