Một con lắc đơn (khối lượng vật nhỏ là m) dao động điều hòa với tần số f. Khi thay vật m bằng một vật khác có khối lượng m’= 4m thì tần số dao động của con lắc đơn là:                

A.

2f.

B.

img1.

C.

0,5f.

D.

f.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+ Tần số của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lương, do vậy việc thay đổi khối lượng không làm thay đổi tần số của con lắc đơn. 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.