Một con lắc lò xo bố trí theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 30 cm, đầu dưới móc vào vật nặng. Con lắc lò xo dao động với biên độ bằng 2 cm và tần số góc 20 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình vật dao động là:

A.

max = 34,5 cm; min = 30,5 cm.

B.

max = 35,5 cm; min = 31,5 cm.

C.

max = 36 cm; min = 32 cm.

D.

max = 33,5 cm; min = 29,5 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

max = 34,5 cm; min = 30,5 cm.

– Khi con lắc ở vị trí cân bằng:

Fdh = P  kΔ = mg  Δ = 0,025 m = 2,5 cm.

– Chiều dài của con lắc lò xo trong quá trình dao động là:  = 0 + Δ + x   

– Chiều dài của con lắc đạt giá trị cực đại khi vật nặng ở vị trí thấp nhất, x = A

max = 0 + Δ + A = 30 + 2,5 + 2 = 34,5 cm.

– Chiều dài của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi vật nặng ở vị trí cao nhất, x = –A

min = 0 + Δ – A = 30 + 2,5 – 2 = 30,5 cm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.