Một con lắc lò xo có cơ năng bằng 10 (J), biên độ dao động bằng 0,1 (m) và vận tốc cực đại là 5 (m/s). Độ cứng lò xo và tần số dao động của con lắc là:

A.

k = 2000 (N/m), f = 7,96 (Hz).

B.

k = 200 (N/m), f = 7,96 (Hz).

C.

k = 2000 (N/m), f = 6,96 (Hz).

D.

k = 200 (N/m), f = 6,96 (Hz).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

k = 2000 (N/m), f = 7,96 (Hz).

+ W = kA2 k = = 2000 (N/m).

+ ω = = 2πf f = .

(trong đó W =  m = = 0,8 (kg).

f = = 7,96 (Hz).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...