Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình dao động đối với trục toạ độ Ox có dạng x = 2Asin2, với ω = . Thế năng của con lắc có biểu thức nào sau đây?

A.

k(A2sin22ωt + A).

B.

kA2(sinωt + 1)2.

C.

kA2sin2ωt.

D.

kA2sin22ωt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kA2sin22ωt.

Theo đầu bài ra ta có:

x = 2Asin2 = 2A

Đặt u = x – A  u = Asin2ωt. Con lắc dao động điều hòa trên trục tọa độ u với phương trình u = Asin2ωt.

Vị trí cân bằng của con lắc là u = 0 ứng với x – A = 0  x = A trên trục tọa độ Ox.

Thế năng của con lắc được xác định: Wt = ku2kA2sin22ωt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.