Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình dao động đối với trục tọa độ Ox có dạng x = 2Asin2, với ω = . Động năng của con lắc có biểu thức nào sau đây?

A.

2mω2A2cos2ωt.

B.

2A2cos2ωt.

C.

2A2cos22ωt.

D.

2mω2A2cos22ωt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2mω2A2cos22ωt.

Ta có: x = 2Asin2

Đặt u = x – A  Asin2ωt. Con lắc dao động điều hòa trên trục tọa độ u với phương trình u = Asin2ωt. Vị trí cân bằng của con lắc là u = 0 ứng với x – A = 0

 x = A trên trục tọa độ Ox. Tốc độ của con lắc: v = u' = 2Aωcos2ωt.

Động năng của con lắc là: Wđ =mv2 = 2mω2A2cos22ωt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.