Một con lắc lò xo dao động điều hòa gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ:

A.

giảm 4 lần.

B.

tăng 2 lần.

C.

giảm 2 lần.

D.

tăng 4 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tần số của con lắc sau khi thay đổi khối lượng và độ cứng: img1 tần số tăng 4 lần.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.